Beefmaster SA | Keuring van Teeldiere

Beefmaster SA Keuring van Teeldiere

 

Telers moet asseblief van die volgende aspekte van keuring kennis neem:

Die genootskap bewillig R600-00 per keuring wat aan ‘n keurder of keurders uitbetaal word, sodra die eisvorm en die lys van diere wat gekeur is die kantoor bereik. Die keurders is geregtig om hul reiskoste teen R2-00 per km. (in een rigting) van u as teler te verhaal. Dit is ook u keuse om van een of meer keurders gebruik te maak. Wanneer een persoon alleen ‘n keuring doen, moet dit ‘n senior keurder wees. Ons moedig junior keurders aan om ‘n senior keurder te vergesel. Tydens keurings kan u baie leer en waardevolle ondervinding opdoen.

Die genootskap het onafhanklike persone geïdentifiseer wat as keurders mag optree. Sodanige onafhanklike keurders is nie Beefmastertelers nie, maar wel konsultante of veekundiges. Telers kan van sodanige konsultante gebruik maak, maar u is dan self verantwoordelik om hulle rekeninge te vereffen. U kan egter in so ‘n geval die R600-00 van die genootskap eis wanneer u die eisvorm by die kantoor indien. U moet toesien dat ‘n lys van die diere wat geïnspekteer is, deur die keurder aan die kantoor verstrek word. U moet seker maak dat die diere wat geïnspekteer is se geboortekennisgewingsertifikate aan SA Stamboek gestuur word, want in hierdie geval is dit u verantwoordelikheid.

Die proses van keuring van u diere, manlik of vroulik is ‘n belangrike proses in u boerdery en moet met omsigtigheid gedoen word, aangesien dit ‘n invloed op u sukses vir die daaropvolgende jare kan hê. Keurders kan u bewustelik of onbewustelik in ‘n rigting stuur deur die keuses wat hulle maak en/of die kommentaar wat hulle lewer. Dit kan die Genootskap se standpunt of ‘n eie siening wees. Maak dus seker van u keuse van keurder.

Die genootskap het dit goedgedink om keurings die verantwoordelikheid van een raadslid te maak. Alle probleme met keurings kan met Kerneels van Rensburg bespreek word. Dit is ook besluit dat alle diere wat op Beefmasterveilings aangebied word, vooraf geïnspekteer moet word, ‘n tyd voor die veiling en dan “gescreen” word op die dag wat die veiling voorafgaan. Die reëlings moet asseblief ook met Kerneels getref word. Hans Coetzee gaan alle inligting na, wat op katalogusse van veilings onder die beskerming van die genootskap verskyn. Ons maak op u samewerking staat.

Diere wat in 2005 gebore is, moet oor prestasiedata beskik om gekeur te kan word. Dit impliseer dat ‘n geboortekennisgewingsertifikaat van Stamboek beskikbaar moet wees en dat speenmassa, jaaroud massa en/of 18 maande massa deur SA Samboek verwerk is en die ooreenstemmende indekse beskikbaar moet wees.

.


Prepartion for Inspection Form
Inspection Form
Inspection Claims Form
 

Beefmaster SA

Oor Ons
Raad
Nuus
Gebeure


 

Kontak Ons

T: 051 410 0935
C: 083 417 7047
E: beefmastersa@stemma.co.za


COPYRIGHT © BEEFMASTER SA. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET