Beefmaster SA | Fokus op 'n Teler

Beefmaster SA Telers

Fokus Op 'n Teler

Some of the Ottershaw Farms properties have been family farms since the 1930’s & 40’s, and Arthur Gilbert is the third generation to farm on Ottershaw near Westminster and Tweespruit in the Free State, close to the N8, approximately 100km east of Bloemfontein and 40km west of Ladybrand.

In the past, the area’s farmers relied on dry land crop production for most of their income, which came predominantly from wheat and maize, and later sunflowers, and in the 1970’s the animal factor on most farms contributed far less than it does now. One of Arthur’s first responsibilities after joining his Dad was to take charge of the livestock on the farm. He decided to start a proper beef enterprise, to crossbreed, to use a breeding season and to weigh calves as a selection tool.

Various breeds were initially used as crosses in the beef enterprise, and because of the hybrid vigour in the first crosses, the performance of the progeny was excellent, but by the late ‘80’s, little hybrid vigour was noticeable because all the cows were crosses. By this time Dan Burnett had joined the partnership, and we decided to establish grass pastures on all the marginal cropping lands, and to increase the beef herd substantially.

Because we wanted to get away from criss-crossing, as well as to simplify mating management, we considered using a single composite breed, whose progeny would possess similar hybrid vigour to the criss-crossed herd.

Graham Hart, one of the Beefmaster pioneers, who had gone through school and university with Arthur, suggested we try Beefmasters. Also, having read about Tom Lasater and his beef breeding principles, and because we were impressed by some of the animals we had seen, we bought our first Beefmaster bulls. Soon after, in 1990, our females were inspected, and most were approved as first acceptance Beefmasters. We joined the Beefmaster Society, and the Ottershaw Beefmaster herd has evolved from there, becoming an important part of the farm business.

Arthur is currently the president of the Beefmaster Cattle Breeders Society.

 

Ek is gebore in die Boksburg distrik en het daar grootgeword. My pa het deeltyds geboer met ‘n melkery en reeds op skool het ek en my broer begin saamboer. Ek matrikuleer aan Afrikaans Hoër Germiston en doen my diensplig aan die Artillerieskool te Potchefstroom. Daarna voltooi ek my BSc (Bodemkunde) aan die PU vir CHO, waar ek ook ‘n tyd werk as lektor. In 1983 begin ek werk as landboukundige by NWK, in Lichtenburg. Aanvanklik as bemestingskundige en besproeiing, maar met bevordering is ek later ook verantwoordelik vir die navorsing, grondkartering en akkerbou afdelings. Van 1994 tot 2008 het ek ‘n draai in die saadbedryf gemaak waar ek as streeksbestuurder en weer as landboukundige by Monsanto gewerk het. In 2008 beweeg ek terug na die kunsmisbedryf waar ek aansluit by Omnia as landboukundige, steeds in Lichtenburg.

Ek en Zelda is direk na Universiteit getroud en het drie kinders, twee seuns en ‘n dogter. Die oudste seun werk as chemiese ingenieur en die tweede studeer landbou. Die jongste voltooi nou matriek en wil graag medies gaan studeer.

Die liefde vir die boerdery bly groot en in 1992 begin ek met ‘n paar beeste boer. Dit brei vinnig uit, veral nadat ek grond te huur gekry het saam met Pieter van Deventer. Onder sy en Fred Rautenbach se invloed begin ek in 1997 met my eie Beefmaster stoet. Die basis was Brahman kruiskoeie en ‘n klompie verse wat ek by Kerneels van Rensburg gekoop het. Die vordering was mooi en in 2000 kon ek my eie grond aankoop. My gesegde was dat die beste beesplaas, ‘n swak saaiplaas is wat omskep is. Dit is presies wat ek gedoen het, maar dit het tyd geneem. Daar was geen verbetering op die plaas nie en daar is van voor af begin. Weidings geplant, water geboor en aangelê, krale bou, drade span, ens. In 2006 kon ek die res van die plaas koop met die opstal en verbeterings, waarna ek toe ook op die plaas kon gaan woon. Die proses is voortgesit en is bykans voltooi, slegs 45 ha goeie grond wat nog bewerk word. Ek produseer ook grassaad op kontrak vir Agricol, wat baie mooi by die beesboerdery inskakel.

Die beesboerdery bly my hoofvertakking en moet finansieël ook presteer. Daar word streng geselekteer vir funksionele doeltreffende diere. Tans is ek nog in ‘n uitbreidingsfase, maar kan eersdaags weer strenger begin geselekteer as my getalle op teiken kom. Die beeste moet op die veld presteer en slegs die bulle word gevoer in die fase D en voor die veiling.

Daar is geen korttermyn kompromie vir kwaliteit nie. Daarom word slegs diere verkoop waarmee ek self sal kan boer en skroom ek ook nie om van my eie bulle te gebruik nie. Die plesier om die vordering op jou handewerk te sien is groot. My beeste bly vir my ‘n passie en soos elke generasie Beefmasters se kwaliteit verbeter, word dit net lekkerder.

  

 

Ek, Hans Moolman, is in 1943 in Volksrust gebore, dit is ook hier waar ek in 1962 saam met my pa in die maatskappy JZ Moolman & Seuns (Edms) Bpk begin boer het. Van toe af was veeboerdery nog altyd my passie.

Ek is in 1966 getroud met Miekie Hefer van Vereeniging. Uit die huwelik is drie seuns gebore nl. Johan, Michal en Marius. Die drie seuns het ook gesamentlik sewe seuns. Ons is besonder geseën met die baie seuns. Die Skrif sê juis in Psalm 127:3“seuns is geskenke van die Here. Die oudste seun, Johan boer met skape op die Karoo plase tussen Loxton en Beaufort Wes in die Wes Kaap. Die tweede seun, Michal is ‘n veearts en is die afgelope 14 jaar in Engeland. Die jongste, Marius, boer saam met my en is feitlik in beheer van die hele boerdery, hoewel ek hom bystaan in ‘n raadgewende hoedanigheid.

Die beesboerdery word bedryf in die distrikte, Volksrust, Wakkerstroom en Utrecht. Volksrust is geleë waar die drie provinsies, Transvaal, Natal en die Vrystaat bymekaar kom. Dit gebeur dan ook dikwels dat mens op een dag in al drie provinsies ‘n draai maak. Ek was ‘n stigterslid van die Beefmaster Genootskap, maar het tot my spyt my lidmaatskap na omtrent 3 jaar gekanselleer. Daarna het ek Brahman bulle gebruik en op die halfkruise Brangus bulle. Uit die kruise het ons ons eie bulle geselekteer. Dit was bulle van hoogstaande gehalte, maar omdat dit geen ras was nie, kon die bulle nie op ‘n veiling verkoop word nie. Sonder om enige ras te benadeel, moet ek noem dat behoorlike bespiering ‘n probleem was en om dit bloot met seleksie te verbeter sou tydrowend wees. Die Beefmaster met sy besondere bespiering, vrugbaarheid en goeie speengewig was dus ‘n logiese keuse.

Selfs na die eerste kruising kon ek ‘n groot verskil opmerk. In 2006 het ek weer by die Beefmaster Genootskap aangesluit.

Ons boer tans met tussen 500 tot 600 stoetkoeie wat deur middel van natuurlike dekking en KI bedien word. Daarbenewens boer ons met ´n kommersiële kudde van omtrent 1500 koeie wat bedien word deur bulle uit ons stoet. Ons koop jaarliks 1 of 2 stoet bulle aan. Ons glo daaraan om die beste moontlike bulle te koop wat die leemtes in ons stoet kan aanvul. Ongeveer 75% van ons beeste is natuurlike poenas en is hoofsaaklik rooi tot lig rooi.

Die Hoëveld waar ons boer bestaan uit suur grasveld. Vir ´n kort tydperk in die somer het ons groen sappige weiding. Die koeie moet dus in ‘n kort tydperk herstel nadat hulle gekalf het en weer op kondisie kom om bul te vat. ‘n Laat ryp groot raam bees kan nie die pas volhou nie. Daarom streef ons na ‘n medium tot vroeër ryp bees.

Ons is lid van die SA veldbul klub en al ons bulle word deur die veldtoets gesit. Net die bestes word gehou. Dit help ons baie in ons strewe om die ideale veldaangepaste koeie te teel. Die feit dat ons vanjaar die beste bul op die Oos Vrystaatse Veldbulklub gehad het, is ‘n bewys dat ons besig is om te slaag in ons doel om veldaangepaste diere te teel.

Ons verbou geen graan of groenvoer nie en oesreste of kuilvoer is dus ook nie beskikbaar nie. Beeste is dus somer en winter afhanklik van natuurlike suurgras weiding en lekke. Ons produseer wel omtrent 1000 ronde bale oulands- en veldgras hooi, hoofsaaklik as ‘n assuransie teen veldbrande wat ‘n groot probleem is in ons area. Van die bale word egter strategies aangewend vir ‘n beperkte hoeveelheid koeie en verse wat vroeg kalf en om jong bulle in kondisie te kry vir die dekseisoen.

Ons dank ons Hemelse Vader vir die groot voorreg wat ons het (dit is inderdaad ‘n voorreg en nie ‘n reg nie) om as rentmeesters op te tree oor Sy eiendom. In nederigheid aanvaar ons die rentmeesterskap.
Memberslist

Nasionale Telers Webblaaie

Alzu Beefmasters -

Alzu Beefmasters

Beefmaster Alliance -

Beefmaster Alliance

Blinkmeneer Beefmaster

Blinkmeneer Beefmaster

Bos Blanco Beefmasters -

Bos Blanco Beefmasters

Corbett Beefmasters -

Corbett Beefmasters

Elmic Beefmasters -

Elmic Beefmasters

Excel Beefmasters -

Excel Beefmasters

Ivukile Beefmasters -

Ivukile Beefmasters

Ottershaw Beefmasters -

Ottershaw Beefmasters

Petana Beefmasters -

Petana Beefmasters

Rhenostervallei Beefmasters -

Rhenostervallei Beefmasters

Schyff Beefmasters -

Schyff Beefmasters

Trigon Beefmasters -

Trigon Beefmasters

WO Beefmasters -

WO Beefmasters

 


Internasionale Telers Webblaaie

Beefmaster Breeders United -

Beefmaster Breeders United

Casey Beefmasters -

Casey Beefmasters

Dale Lasater Ranch -

Dale Lasater Ranch

Frenzel Beefmasters -

Frenzel Beefmasters

Isa Cattle Co  -

Isa Cattle Co

 

Beefmaster SA

Oor Ons
Raad
Nuus
Gebeure


 

Kontak Ons

T: 051 410 0935
C: 083 417 7047
E: beefmastersa@stemma.co.za


COPYRIGHT © BEEFMASTER SA. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET