Beefmaster SA | Kruisteling

Beefmaster SA Kruisteling

- Isa Cattle Co, Inc in San Angelo Texas

Wetenskap en ondervinding het ons geleer dat ons produksie doeltreffend kan verhoog deur die gebruik van kruisteling. Beefmasters is die ideale ras vir kruisteling programme met vleisbeeste om 'n verskeidenheid van redes.

Die belangrikste van hierdie en uniek tot Beefmaster, is die filosofie wat met ontstaan van die ras geformuleer is, naamlik die ses vereiste ekonomies belangrike eienskappe (Vrugbaarheid, Temperament, Gewig, Bouvorm, Gehardheid en Melkproduksie.). My oupa het hierdie filosofie ontwikkel terwyl hy die Beefmaster ontwikkel het in die 1930's in 'n poging om die doeltreffendheid van produksie in 'n uitdagende omgewing te maksimaliseer. Ongelooflik, die Lasater filosofie is nog net so toepaslik 80 jaar later as wat dit toe was. Hierdie konsep is veral relevant in 'n kruistelingsprogram wat uitdruklik gebruik word om meer vleis, meer doeltreffend te produseer. Dit, sonder inagneming van baie van die nie-ekonomies belangrike seleksie kriteria wat dikwels in 'n stoet omgewing gebruik word, soos byvoorbeeld kleur, grootte, en stamboom.

Nog 'n eienskap in Beefmasters wat dit ideaal maak vir kruisteling, is dat dit maklik aanpas by bykans enige omgewing en steeds die produksie doeltreffendheid lewer waarvoor hulle bekend is. Of jy dus in 'n baie koue omgewing, soos die kudde van oorsprong op my oupa se plaas in die Oos-Colorado, of in die woestyn, of in tropiese toestande boer, hulle sal presteer. Dit beteken dat jy hulle kan gebruik op jou bestaande kudde en jou nie bekommer oor die aanpasbaarheid van die nageslag nie.

Heterose of basterkrag is geweldig belangrik in die oorweging van Beefmasters in 'n kruisteling program. Dit is eenvoudig gedefinieer as 'n toename in die prestasie van kruisras beeste bo die prestasie van suiwergeteelde beeste. As gevolg van Beefmasters se ontstaan as 'n 3-ras samestelling (gewoonlik uitgedruk as ongeveer 50% Brahman, 25% Hereford en 25% Korthoring), is Beefmasters se behoue heterose veel hoër as die van suiwergeteelde beeste of ‘n tweerigting cruising.

 

Teelstelsel % Heterose (basterkrag) behou
Suiwer teling 0%
2-ras rotasie (A,B) 67%
3-ras rotasie (A,B,C) 86%
4-ras rotasie (A,B,C,D) 93%
2-ras saamgestelde (5/8 A, 3/8 B) 47%
2-ras saamgestelde (.5 A, .5 B) 50%
3-ras saamgestelde (.5A, .25 B, .25C) 63%
4-ras saamgestelde (.25A,.25B,.25C,.25D) 75%
F1 bul rotasie (3-ras: AB, AC) 67%
F1 bul rotasie (4-ras: AB, CD) 83%


As 'n drie-ras samestelling, sou Beefmasters 'n behoue heterose van 62,5% hê, maar dit is my kontensie dat dit eintlik hoër is as dit, omdat die "Brahman" in Beefmasters eintlik verwys na die Bos Indicus bloed, en wat ingebring is in die Beefmaster-ras in die vorm van die Nelore beeste uit Brasilië en Ghir en Guzerat uit Indië. Dit sou eintlik die behoue heterose ten opsigte van Beefmasters ietwat nader aan 75% bring.

Wat beteken dit eintlik in finansiële terme? Kom ons sê jou kruisteling stelsel het gelei tot ongeveer 67% van die maksimum heterose. 'n Toename van 16% in die kilo's per kalf gespeen vir elke koei blootgestel aan teling kan verwag word bo die rasgemiddeld van beide ouers. Indien die verwagte gemiddelde gewig van 2 suiwer rasse, dus 227 kg is per kalf gespeen vir elke koei blootgestel aan teling, dan kan deur daardie rasse saam in 'n 2-ras rotasie kruisteling stelsel te gebruik ’n 263 kg kalf gespeen word per koei blootgestel. Dit is 'n 36 kilogram verbetering deur net gebruik te maak van heterose. In die VSA, ons noem dit 'n “free lunch” want daar is geen bykomende koste vir die verkryging van hierdie voordeel nie.

Afgesien van bloot gewig, kan nog 'n finansiële manifestasie van die krag van die Beefmasters in kruisteling in die lengte van die produksiesiklus gevind word, veral in die warm en tropiese omgewings. 'n Goeie voorbeeld waarrmee ek persoonlik vertroud is, is in Brasilië, waar ons omvattend gewerk het saam met 'n Beefmaster teler om die ras daar te vestig. Hulle tradisionele produk is 3-jarige, veldafgeronde osse, wat direk van die plaas af bemark word. Hulle verse kalf dienooreenkomstig op 3 jaar oud. Deur Beefmasters op hul inheemse Nelore-beeste te gebruik, was hulle in staat om nie net gewigte te verhoog nie, maar ook om die tyd, waarin die teikengewig vir slagting of kalwing bereik word, met 6 maande te verminder! Met die tweede kruis, is dit verder verminder tot 'n volle jaar. Wat sou die uitskakeling van een jaar se produksie-uitgawes werd wees in die berekening van jou netto wins?

Die wonderlikste ding oor die gebruik van Beefmasters in 'n kruisteling program is dat jy nie 'n klomp van die ingewikkelde rotasie teling hoef te doen nie. Sit net 'n Beefmaster bul by die koei van jou keuse en die gevolg is dat die kalwers 'n geweldige hupstoot van basterkrag (heterose) kry. Maar die regte towerkrag vind plaas wanneer jy daardie Beefmaster-kruiskoei terugbring na ‘n Beefmasterbul toe. In plaas daarvan dat die basterkrag (heterose) verlore gaan, bly dit behoue en jy kan elke keer weer ‘n Beefmaster bul gebruik sonder dat hulle ooit doeltreffendheid verloor. Die stelsel is pragtig in sy eenvoud en ontsagwekkende in sy resultate.

Erfdwang is nog 'n belangrike oorweging in kruisteling met Beefmasters. Dit word gedefinieer as die vermoë van een van die ouers om meer eienskappe oor te dra na sy nageslag as die ander ouer. Alhoewel dit is nie wetenskaplik is nie, het ek dit baie keer gesien, in baie verskillende lande, dat wanneer jy ‘n Beefmaster bul met enige ander tipe koei teel, die resultaat soos 'n Beefmaster lyk.

Ek deel graag ‘n interessante storie. Ons het 'n uitgebreide program in Thailand onderneem om Beefmasters daar te vestig oor die afgelope paar jaar. Toe die eerste F1 kalwers gebore was uit Beefmaster semen en inheemse kommersiële koeie, het hulle net soos Beefmasters gelyk. Ek het toe 'n foto tussen die Beefmaster telers in die VSA versprei en iemand het gesê dat dit seker 'n suiwergeteelde embrio kalf is. Ek het hom egter reggehelp deur te sê dat dit slegs 50% Beefmaster was, die gevolg van 'n eenmalige gebruik van L Bar genetika!

Deels te wyte aan behoue heterose (basterkrag) en deels weens erfdwang, het Beefmasters net daardie klein bietjie “towerkrag” wat hulle 'n eerste-kruis ‘n treffer maak. Dit is veral waar ten opsigte van gewone kommersiële beeste (plainer cattle), waar jy 'n groot verbetering in die eerste kruising kry en die nageslag wat lyk soos 'n Beefmaster.

Beefmasters bied die perfekte kruising met Engelse of Europese rasse, dit komplimenteer hulle sterk eienskappe soos vrugbaarheid en karkasgehalte, maar verbeter hulle produksie doeltreffendheid. Dieselfde kan gesê word van Bos Indicus beeste, waar Beefmaster hul bouvorm en vleiskwaliteit kan verbeter, terwyl dit hul sterkpunte soos hitte verdraagsaamheid en lae koste van produksie kan komplimenteer.

Ek sou dink daar 'n geweldige geleentheid in Suid-Afrika bestaan vir kruising van Beefmasters met kommersiële Bonsmara-beeste wat, alhoewel met soortgelyke doelwitte in gedagte, saamgestel is uit verskillende genepoele en sedert hul ontstaan verskillend geselekteer is. Die gevolg sal 'n geweldige ontploffing van heterose wees.

Opsommend, kruisteling is 'n ideale manier om produksie doeltreffendheid goedkoop in 'n vleisbeesboerdery te verbeter. Beefmasters is die beste keuse om hierdie voordeel te maksimeer omdat hulle so baie goeie eienskappe saambring.

Lorenzo Lasater is voorsitter van die “Isa Cattle Co, Inc” in San Angelo, Texas. Hy is die kleinseun van Tom Lasater wat die Beefmaster ontwikkel het en onmiddellike voormalige president van die “Beefmaster Breeders United” in die VSA.

 

 -
 -
 -
 -
 -
 

Beefmaster SA

Oor Ons
Raad
Nuus
Gebeure


 

Kontak Ons

T: 051 410 0935
C: 083 417 7047
E: beefmastersa@stemma.co.za


COPYRIGHT © BEEFMASTER SA. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET