Beefmaster SA | Geskiedenis

Beefmaster SA Geskiedenis

Die ontwikkeling van die Beefmaster is deur die Amerikaner, Mnr. Tom Lasater begin en die ras is in 1954 deur die Amerikaanse Departement van Landbou goedgekeur. Die oorsprong van die ras gaan egter terug na die begin van die 1900’s. Mnr. Edward C. Lasater, ‘n prominente beesboer van Fafurries in die suide van Texas en die vader van Tom, het in daardie tyd ‘n groot kommersiële kudde van 20 000 Herefords en Shorthorns op 162 000 hektaar grond aangehou. Hy het ook ‘n Hereford-stoetery gehad waarin op die teel van pigment om die oë gekonsentreer is. Die koeie was goeie melkproduseerders, wat ‘n belangrike eienskap in Lasater Sr. se kudde was. Hy het die waarde daarvan in die produksie van vleis gesien.

In 1908 het Lasater Sr. die eerste Brahmanbulle by sy Herefords en Shorthorns gebruik. Hoewel hy voorkeur gegee het aan die Girbulle, het hy ook Nellorre en Guzarathbulle gebruik. Die Shorthorns was van Durham-oorsprong. Die beste Brahman-Herefordverse en Brahman-Shorthornverse het hy teruggebring in die kudde en weer met Brahmanbulle gekruis. Sodoende is ‘n oorwegend Brahmankudde ontwikkel.

Toe hy in 1930 oorlede is, het Lasater Jr. die bestuur van die boerdery oorgeneem. Die kudde het toe uit ongeveer 350 koeie, ‘n paar Brahmanbulle, ongeveer 150 geregistreerde Herefordkoeie en ‘n paar geregistreerde Herefordbulle bestaan. Later het hy ook ‘n paar geregistreerde Shorthornbulle gekoop. Die Beefmaster het dus ontstaan deur ‘n intensiewe program van kruisteling tussen:

  • Brahmankoeie en Herefordbulle
  • Herefordkoeie en Brahmanbulle
  • Shorthornkoeie en Brahmanbulle

Die beste kruisdiere is met behulp van die sespuntplan van voortreflikheid vir verdere teling geselekteer. Die nageslag van bogenoemde is ingevolge ‘n driehoekkruisplan deur verskillende bulle in ‘n geslote kudde gedek. Dit het gelei tot ‘n nuwe ras wat as die Beefmaster bekend staan. Vanuit die staanspoor is daar vir ekonomies belangrike eienskappe geselekteer.

Die Beefmaster het, soos in Amerika, in Suid-Afrika vasgeskop. Vandag is dit ‘n winsbees waarmee rekening gehou moet word. Die Beefmaster Beestelersgenootskap is vanjaar 24 jaar oud. Met die groei van die afgelope jaar is die toekoms van die ras blink en koester die genootskap groot verwagtinge, veral met betrekking tot die produksie eienskappe van die ras.

Kuddeverbetering

Waar lê die kruks van ‘n suksesvolle beesboerdery? Natuurlik in die verkoopbare produk. Almal weet vrugbaarheid is die belangrikste faktor, maar die gewig van die kalweroes bepaal die grootte van die inkomste.

 Die Beefmaster spog met ‘n speengewigverhouding van net meer as 47%. Dit maak die ras gesog in ‘n speenkalfproduksiestelsel, want ‘n groter hoeveelheid verkoopbare speenkalf (in kilogram) word met dieselfde aantal teelkoeie geproduseer. As dit deurgetrek word na ‘n groot aantal koeie of oor ‘n aantal jare, is die syfers indrukwekkend. Wanneer Beefmasterbulle by enige ander moederlynras- of kruisraskoeie gebruik word en die boer hou die vroulike nageslag as vervangingsverse terug, bring dit outomaties die gewenste eienskappe in teeltroppe in. Hier word verwys na vrugbaarheid, klein kalwers by geboorte (iets waarvoor die Beefmaster bekend is), ‘n korter tydsverloop voor herbesetting, verse wat op ‘n vroeër ouderdom gereed is om gedek te word, gehardheid, langlewendheid en ‘n goeie groeivermoë (speengewig).

 In die proses kan boere ‘n bestaande kudde mettertyd vervang met die ras wat die telersgenootskap meen een van die moederlynrasse in die land geword het.

Die Beefmaster in Suid-Afrika

 Die Suid-Afrikaanse Beefmaster word geteel en geselekteer om optimaal in al die klimaatstoestande van Suider-Afrika te produseer. Elke dier is die produk van toegewyde telers se seleksie en prestasietoetsing, met die klem op funksionele doeltreffendheid. Dit is nogtans goeie praktyk om bulle van telers in ‘n mens se eie omgewing te koop om die probleme met aanpassing vry te spring.

 Op vanjaar se Nampo-Oesdag buite Bothaville was die telersgenootskap verras deur die spontane wyse waarop boere by die kraampie kom vertel het van die sukses wat hulle met Beefmasterbulle by hul kommersiële koeie behaal.

 Boere het gesels oor hul eerste kalweroes, die puik vervangingsverse, die verhoogde speengewig van die hele kalweroes, die bekostigbaarheid van die bulle en die hanteerbaarheid van die kalwers.

 Tweede en derde kruisings met Beefmasterbulle lewer ‘n steeds beter speengewig. Boere wat ‘n heen-en-weer kruisteelstelsel gebruik het, het gesê dat hulle die oplossing gekry het. Hulle gebruik nou slegs Beefmasterbulle.

 Die afgelope twee jaar ondervind telers wat tot die genootskap behoort ‘n ongekende vraag na goeie bulle. Die ingeligte en ernstige beesboer weet waarna hy soek en hy kry dit in die Beefmaster. Maar die genootskap waarsku kopers van Beefmasterbulle om slegs bulle van geregistreerde telers te koop of op veiling wat onder die beskerming van die genootskap aangebied word.


 

Beefmaster SA

Oor Ons
Raad
Nuus
Gebeure


 

Kontak Ons

T: 051 410 0935
C: 083 417 7047
E: beefmastersa@stemma.co.za


COPYRIGHT © BEEFMASTER SA. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET